Polyarch Studio
EXTERIOR

VINIK HOUSE

  • YEAR : 2022
  • LOCATION : Vinik, Niš
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR : Jovana Stojković, Filip Stojanović
  • VISUALIZATION : Polyarch Studio

Lokacija
Planirano je da se porodični stambeni objekat, spratnosti P0+P, pozicionira na Viniku, u ulici Petra Božovića u Nišu.

Arhitektonsko rešenje
Zamišljeno je da objekat ima pravougaonu osnovu, ukupne bruto površine 76,5 m2. Pristup parceli će biti omogućen kolskim i pešačkim prilazom sa istočne strane. Parcela će biti ograđena transparentnom ogradom.

Funkcionalno rešenje
Objekat će biti podeljen na dve zone, dnevnu i noćnu. Ulaz u objekat će se nalaziti na južnoj strani, sa nadovezanim kupatilom. Dnevna zona će biti pozicionirana na zapadnoj strani i obuhvataće kuhinju sa trpezarijom i dnevni boravak koji će biti otvoren ka južnoj strani visokim portalima koji pružaju pogled na terasu i dvorište, dok će noćna zona biti pozicionirana na istočnoj strani objekta i sadržaće dve spavaće sobe.
Ispred samog ulaza u objekat, na južnoj strani, biće smeštena terasa koja će se prostirati celom širinom objekta i služiće kao pristup objektu.
Objekat će imati podrum i prizemlje. Pomoćne prostorije, ostave i kotlarnica, biće smeštene u podrumu.

Konstrukcija i materijalizacija
Konstrukcija objekta će biti projektovana u skeletnom armirano betonskom sistemu. Međuspratna konstrukcija će biti sistema “FERT” debljine 20cm. Zidovi će biti debljine 30cm, a stubovi će biti dimenzija 20/20cm i izrađeni od armiranog betona.
Predviđena je izrada demit fasade u beloj i tamno sivoj boji, sa minimalno 10cm stiropora, dok će deo fasade biti obložen prirodnim dekorativnim kamenom. Krov će biti pokriven PVC krovnom membranom sa slojem šljunka.
Svi zidovi će biti malterisani, gletovani i krečeni, osim zidova u sanitarnim čvorovima koji će biti obloženi keramičkim pločicama do pune visine.
Podovi u podrumu će biti obloženi keramikom, postavljenu na cementnu košuljicu. U prizemlju će podovi biti od parketa, dok će u sanitarnim čvorovima biti postavljena keramika.

YEAR

2022

LOCATION

Vinik, Niš

CREATIVE DIRECTOR

Jovana Stojković, Filip Stojanović

VISUALIZATION

Polyarch Studio

SHARE PROJECT